Scroll to top

Articulacions: estructura i funció


Rangoli - 10 de febrer de 2021 - 0 comments

Les articulacions són un punt de contacte entre ossos diferents.
Es poden classificar en tres categories principals segons la seva funció o estructura. 

Com la majoria de vegades, també amb les articulacions, s’ha de pensar globalment i veure la relació entre les estructures del cos i les bases de com i per què funcionen com ho fan. 
El funcionament adequat de les articulacions és necessari perquè hi pugui haver un moviment controlat amb un propòsit determinat a la nostra vida diària.

Que una articulació sigui funcional i estable depèn principalment de l’equilibri que hi hagi entre la flexibilitat i la força. 
Amb això en ment, quan es practica ioGa cal tenir clar que s’ha de treballar tant la flexibilitat com la força d’una articulació.
Massa flexibilitat crearà inestabilitat, massa força crearà rigidesa. 

I tenint clar sempre que la flexibilitat funcional i necessària no és (moltes vegades) la que tenim/mostrem les persones que practiquem ioGa!  

RANGOLI – Espai de ioGa.

Related posts