Scroll to top

Què és un RANGOLI?


Rangoli - 21 de maig de 2020 - 0 comments


Els rangolis són una de les formes d’art popular més antigues i belles de l’Índia. 


Són dissenys fets amb pols d’arròs i colors, que es dibuixen a l’entrada de les cases com a símbol de bona sort, protecció, bons auguris i benvinguda.

El terme rangoli (pronunciat “rangóli”) deriva de sonó (color) i aavalli (fila de colors). 
El seu origen és llegendari: s’explica que fa molt temps, a l’Índia, el poble estava molt trist per la mort del fill d’un gurú. Commogut per tant fervor, el déu Brahma va demanar al rei que manés pintar un retrat del noi a terra. Una vegada acabat, Brahma va bufar el dibuix i va tornar el noi a la vida. Així, per recuperar l’alegria, és com es va començar la tradició de posar un rangoli a cada casa. 

També es diu que els dissenys i la pols fina de colors, representen la transitorietat i la fragilitat de la vida. 

Els dissenys més tradicionals són motius de la naturalesa: fulles recargolades, flors, cignes,… actualment també es dibuixen figures geomètriques. Per fer els dissenys s’utilitzaven substàncies obtingudes de l’escorça dels arbres, fulles, grans o espècies, però avui dia es fan servir colorants sintètics.

Tot i les diferències amb l’antiguitat es continua mantenint la principal característica del rangoli: les línies contínues. Es creu que una línia trencada podria deixar entrar a casa els esperits malignes. 

Durant el festival de Diwali, en què les persones tornen a casa, tothom dibuixa rangolis, ja que és un símbol d’hospitalitat.

Es creu que escampen bellesa, alegria i felicitat al seu voltant.

RANGOLI – Espai de ioGa.

Related posts